Provoz školy se znovu otevírá v pondělí 25.5.

Pouze pro přihlášené děti a v omezeném režimu.

Informace byly zaslány všem na uvedený kontaktní email.

 


 

Informace k otevření provozu

Na kontaktní emaly zákonných zástupců byl v pondělí a úterý zaslán email s informacemi k otevírání provozu školy od 25.5. docházka není automaticky pro všechny, je potřeba se přihlásit- info v emailu.

Potvrďte přijetí a do 18.5. sdělte na uvedený email (běžný pro omluvy podle jednotlivých poboček) , že dítě už do konce školního roku nebude do MŠ docházet nebo potvrďte jeho docházku do mateřské školy, která bude otevřena v omezeném provozu, který začíná od 25.5.

Pokud jste email neobdrželi, vyžádejte si jej, dodatečné přihlášení nebude možné.

Platby školného budou předepsány na celé období provozu od 25.5. do 30.6. Pokud bude dítě docházet pouze některé dny, jeho nepřítomnost na snížení školného nemá vliv.

Výše plateb školného se dozvíte po nástupu - bude řešeno individuálně podle výše přeplatků na jednotlivých účtech dětí. Platba bude stanovena tak, aby již nevznikl přeplatek za školní rok.

Školné za květen je stanoveno na 240,-Kč, školné za červen 960,-Kč.

Do pondělí 18.5. odešleme všem přihlášeným pokyny k organizaci provozu a potvrzení přihlášky.