Od pondělí 7.9. žádáme rodiče a doprovázející osoby, po celo dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy, o zakrytí dýchacích cest rouškou. 

Informační schůzka

pro rodiče dětí nově nastupujících do MŠ Slovenská a MŠ Koperníkova

se koná v úterý 25.srpna

v pobočce Koperníkova 7

 od 15 hodin.


Přijďte pokud možno bez dětí.

Předpokládaná délka setkání 1 – 1,5 hodiny.