Od pondělí 7.9. žádáme rodiče a doprovázející osoby, po celo dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy, o zakrytí dýchacích cest rouškou. 

Datum zveřejnění

Informace k zahájení školního roku

Školní rok 2020/21 začíná v obou pobočkách školy

v úterý 1. 9. 2020.

 • Provoz školy bude probíhat v běžném režimu se zvýšenými hygienickými pravidly a opatřeními, která budou podle potřeby průběžně aktualizována. Změny budou uvedeny na www stránkách školy a info nástěnkách, v případě karantény nebo uzavření provozu budou informace odeslány na kontaktní e maily zákonným zástupcům.

 

 • Provozní doba školy je od 7,00 do 17,30.

 

 • Informace o rozdělení dětí do tříd budou umístěny ve vestibulech škol.

 

 • Ranní příchod do školy dodržujte do 8,15 - opuštění budovy nejpozději v 8,30. Budovy jsou po té do 10 hodiny uzamčeny, probíhá dezinfekce společných prostor.

 

 • U hlavních vstupů je pro dospělé osoby umístěna desinfekce, žádáme Vás o desinfekci rukou při vstupu do budovy a šatny (Slov.).

 

 • Dítě převlékněte v šatně a před předáním učitelce do třídy dohlédněte na pečivé umytí rukou v umývárně. Nevstupujte do třídy, pokud dítě nezvládne samostatné umývání rukou, použijte návleky na boty a první dny mu v umývárně pomozte. Mýdelníky obsahují pouze klasické pěnové mýdlo bez dezinfekce.

 

 • Každé dítě musí mít ve své skřínce v podepsaném ig.sáčku uloženy 2 podepsané roušky pro případ potřeby.

 

 • Vzhledem k situaci nenoste do školy žádné vlastní hračky ani plyšáky.

 

 • Odchod po obědě – vyzvedávání dítěte od 12,30 do 13,00.

 

 • Vyzvedávání odpoledne od 15 hodiny, provoz školy končí v 17,30.

 

 • Pobyt v budovách a šatnách omezte na nezbytnou dobu, dodržujte odstupy. Vstup do školy je pro dospělé doprovázející osoby zatím bez roušky. Jedno dítě do školy přivádí jedna osoba, minimalizujte pohyb osob ve vnitřních prostorech.

Děkujeme.

 

 • Omluvy nepřítomnosti dětí a odhlášení stravy posílejte na emaily jednotlivých poboček.

 

 • Informace o platbách, kroužcích a aktuálních opatřeních školy budou v úterý na nástěnkách.

 

 • Informační schůzka pro nově nastupující byla v úterý 25.8.

 

 • Jak bylo domluveno - pro všechny nově nastupující děti s jedním z rodičů je v pondělí 31.8., v čase od 9,30 do 10,30 možnost návštěvy školy a prohlídky třídy kam bude dítě docházet. PLATÍ PRO OBĚ POBOČKY.

 

 • Třídní schůzky budou vždy od 16 hodin
 1. oMŠ Koperníkova
 • středa 2.září pro Modrou a Zelenou třídu
 • čtvrtek 3.září pro Žlutou a Oranžovou třídu    
 1. oMŠ Slovenská
 • Středa 2.září

 

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID -19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o veřejném zdraví.

 

 

 • Do školy budou přijímány děti zdravé bez příznaků onemocnění. Pokud se v průběhu pobytu dítěte vyskytnou příznaky infekčního onemocnění – neprodleně kontaktujeme zákonného zástupce.