INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU 2018

 

Vážení rodiče,

na základě usnesení Rady MČ Prahy 2 je od 2.7. do 31.8.2018 přerušen provoz mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2.

http://urad.praha2.cz/files/usneseni/hldok/H1B3STZzDY4Frp6zkl8KUw==/Usneseni_rady_143.pdf


Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27

zajišťuje prázdninový provoz od 23.7.2018 do 3.8.2018

v pobočce mateřská škola Koperníkova 7

 


Zápis (příjem žádostí o přijetí)

 

bude v úterý 17. dubna 2018 a v úterý 24.dubna 2018


v kanceláři ředitele na adrese – Mateřská škola, Koperníkova 7, Praha 2

 

od 13,00  do 17,30 hodin.

Podrobnosti k prázdninovému provozu budou postupně doplňovány na našich www stránkách www.msslovenska.cz a dostanete je písemně při zápisu.

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce osobně.

Při zápisu odevzdáte:

  1.   Vyplněnou žádost o přijetí – potvrzenou mateřskou školou, kam dítě dochází   !!!
  2.   Evidenční listaktuálním lékařským potvrzením zdravotního stavu dítěte (nalepte kopii kartičky zdr.pojišťovny).
  3.   Zmocnění pro jiné osoby starší 18 let, které budou dítě vyzvedávat (lze doplnit až po nástupu o prázdninách)
  4.   Přihlášku ke stravování
  5.   Vpřípadě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte kopii doporučení školského poradenského zařízení a IVP z kmenové školy.

 

dále doložíte k nahlédnutí:

  1.   rodný list dítěte
  2.   doklad totožnosti zákonného zástupce, který žádost podává
  3.   cizinci pas a platné povolenípobytu nebo pobyt v rámci EU.

 

Tiskopisy k zápisu budou k dispozici ve 20 kopiích ve vaší škole. V případě, že již budou rozebrány zašleme je do 16.4.2018 po vyžádání na váš e mail přes adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. "> Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo si je vyzvedněte v mateřské škole Koperníkova 7.

S ohledem na kapacitní možnosti škol je prázdninový provoz určen pro děti, jejichž oba zákonní zástupci pracují, děti jsou řádně zapsány v některé mateřské škole zřizované MČ Praha 2.


Kritéria pro přijetí

PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU 2018

v Mateřské škole, Praha 2, Slovenská 27

 

1. Dítě je řádně zapsánopředškolnímu vzdělávání v některé z mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2.

2. Dítě dosáhlo23.7.2018 věku tří let.

3. Podání žádostitermínu zápisu pro prázdninový provoz.

4. Uhrazení povinných plateb ve stanoveném termínu – do 4.5.2018, včetně připsání platby na účet školy.

 

V Praze 5.3.2018

                                                                                              Bc. Daniela Daňková

                                                                                                   ředitelka školy