Informace ke zpracování osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27

se sídlem Slovenská 27, 120 00, Praha 2

IČ 70890943

ID datové schránky e8skxnq


je správcem osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších souvisejících právních přepisů.

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27 je příspěvková organizace zřízená městskou částí Praha 2, která vykonává činnost mateřské školy a zařízení školního stravování podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  JUDr. Irena Princová

                                                                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                                                            tel: 601 030 988

 

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě dalších právních předpisů k zajištění výkonu hlavní činnosti organizace.

Účel zpracování: vedení dokumentace školy

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: osobní identifikační údaje fyzických osob, zákonných zástupců a dětí, osobní údaje zaměstnanců, korespondenční a emailové adresy, jiné údaje např. v souvislosti s připojením k internetu nebo k bankovním spojením, nezbytné zdravotní údaje, další informace uložené v systémech Správce.

Kategorie subjektu údajů: děti, zákonní zástupci, zmocněnci, zaměstnanci, další oprávněné osoby a  partneři o nichž Správce uložil informace do svých systémů.

Kategorie příjemců osobních údajů: orgány veřejné moci, orgány veřejné správy, zpracovatelé pracovně právní agendy a účetních dat, školská poradenská zařízení.

Doba zpracování: po dobu předškolního vzdělávání dítěte na škole, dále po dobu nezbytně nutnou, kterou vyžadují právní předpisy.

V rámci zpracování má subjekt údajů právo:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo vznést stížnost u dozorového orgánu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Telefon: + 420 234 665 111 (Ústředna)

Fax: + 420 234 665 444

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: gkbaa2n

Podání žádosti za účelem uplatnění práv v oblasti osobních údajů

Mateřská škola přijímá žádosti v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

 • Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
 • Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
 • Ověření totožnosti při osobním podání žádosti
 • Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě osobních údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.