Úplata za předškolní vzdělávání 2017-2018

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, ve smyslu vyhlášky
č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a souvisejících právních předpisů, stanovuji výši
úplaty pro školní rok 2017/2018 za předškolní vzdělávání ve výši
850,- Kč měsíčně.

Dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání, se poskytuje vzdělávání bezúplatně.

Bc. Daniela Daňková
ředitelka školy

V Praze dne 30.6. 2017