Zápis 2019 – 2020

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole, Praha 2, Slovenská 27

(pro pobočku MŠ Slovenská i pro pobočku MŠ Koperníkova)

budete podávat ve dnech

 

2. a 3. května 2019

 

v mateřské škole Koperníkova 7

(zápis je na stejném místě pro obě pobočky)

dopoledne od 9,00 do 11,00 hod.,

odpoledne od 13,00 do 17,00 hod.

 

K zápisu přijďte i s dítětem, kterého se zápis týká.

 

Počet volných míst je zveřejněn k 2.5.2019

MŠ Slovenská volných 7míst

MŠ Koperníkova 25 volných míst

  

U zápisu odevzdáváte

  • vyplněnou žádost o přijetí,

  • vyplněný, lékařem potvrzený evidenční list s kopií kartičky zdravotní pojišťovny,

  • přihlášku ke stravování

     

    Všechny požadované údaje vyplňte čitelně hůlkovým písmem! 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání    http://www.msslovenska.cz/ke-stazeni/zadost_o_prijeti_k_pv.pdf

Přihláška ke stravování                                    http://www.msslovenska.cz/ke-stazeni/prihlaska_ke_stravovani.pdf

Evidenční list dítěte                                          http://www.msslovenska.cz/ke-stazeni/evidencni_list_ditete.pdf   

Žádost o zpětvzetí                                            http://www.msslovenska.cz/ke-stazeni/zadost_o_zpetvzeti.pdf             

 

Potřebné doklady k ověření uvedených údajů:

  • doklad totožnosti zákonného zástupce / cizinci pas a povolení k pobytu

  • rodný list dítěte / cizinci pas a povolení k pobytu dítěte

  • doložení trvalého pobytu dítěte Praha 2 – aktuální výpis z Informačního systému evidence obyvatel nebo doklad totožnosti dítěte OP.