Střednědobý výhled hospodaření PO

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2

 


Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis. Kč)

2018-2029

Název organizace

Rok

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

výnosy

náklady

Výsledek

hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

70890943

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27

2018

11664

11629

35

43

29

14

11707

11658

49

2019

12364

12322

42

45

30

15

12409

12352

57

2020

13106

13056

50

48

32

16

13154

13088

66

Usnesení RMČ Praha 2 č. 893 ze dne 4. 12. 2017

Příloha k usnesení č. 893

4.12.2017

 

 

 

Střednědobý výhled 2019-2021

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis.  Kč)

             

2019 - 2021

                     

Název organizace

Rok

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

výnosy

náklady

výsledek hospodaření

70890943

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27

2019

13 715

13 500

215

21

19

2

13 736

13 519

217

2020

15 086

15 000

86

30

25

5

15 116

15 025

91

2021

16 595

16 400

195

35

30

5

16 630

16 430

200

http://urad.praha2.cz/file/45t1/Strednedoby-vyhled-PO-2019-2021-souhrn.xlsx

http://urad.praha2.cz/file/g9t1/Usneseni-RMC-Praha-2-c-65-ze-dne-3-12-2018.pdf

 

15.12.2018