Požadovaná struktura rozpočtu Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 na rok 2018

 Zveřejněno 8.3.2018

 

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27

Struktura rozpočtu

(v tis. Kč)

 

2018

Výnosy celkem

11 552,00

Náklady celkem

11 552,00

Osobní (mzdové) náklady

8 118,00

Provoz a údržba

2 524,00

Jmenovité akce

420,00

Zahraniční zájezdy

0,00

Psychologové

0,00

Ostatní náklady

490,00

 

Struktura rozpočtu je uváděna v ti. Kč ze schváleného střednědobého výhledu hospodaření příspěvkové organizace pro roky 2018-2020, dle přílohy č.2 usnesení RMČ č. 893 ze dne 4.12.2017.

 

 

http://urad.praha2.cz/file/fsr1/Usneseni-RMC-Praha-2-c-184-ze-dne-5-3-2018-vcetne-prilohy.pdf


http://85.207.99.7:8080/eDeska/