Požadovaná struktura rozpočtu Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 na rok 2019

 Zveřejněno 23.4.2019

 

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27

Struktura rozpočtu

(v tis. Kč)

 

2019

Výnosy celkem

13 736,00

Náklady celkem

13 736,00

Osobní (mzdové) náklady

               10 155,00

Provoz a údržba

2 592,00

Jmenovité akce

450,00

Zahraniční zájezdy

0,00

Psychologové

0,00

Ostatní náklady

539,00

 

Struktura rozpočtu je uváděna v ti. Kč ze schváleného střednědobého výhledu hospodaření příspěvkové organizace pro roky 2018-2020, dle přílohy č.2 usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.4.2019

 

 http://urad.praha2.cz/file/6Pt1/Usneseni-RMC-c-233-ze-dne-15-04-2019-vcetne-prilohy.pdf


http://85.207.99.7:8080/eDeska/