Požadovaná struktura rozpočtu Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 na rok 2020

 Zveřejněno 23.4.2020

 

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27

Struktura rozpočtu

(v tis. Kč)

 

2020

Výnosy celkem

17 436,00

Náklady celkem

17 436,00

Osobní (mzdové) náklady

               13 814,00

Provoz a údržba

2 642,00

Jmenovité akce

330,00

 

Zahraniční zájezdy

0,00

Psychologové

0,00

Ostatní náklady

650,00

 

 

Struktura rozpočtu je uváděna v ti. Kč ze schváleného střednědobého výhledu hospodaření příspěvkové organizace pro roky 2018-2020, dle přílohy č.2 usnesení RMČ č. 198 ze dne 30.3.2020

 

http://urad.praha2.cz/file/Mdv1/Usneseni-RMC-c-198-ze-dne-30-03-2020-vcetne-prilohy.pdf