Informační schůzka pro rodiče

 

nově přijatých dětí z obou poboček se bude konat

v mateřské škole Koperníkova

 

ve čtvrtek 20. června 2019

 

od 15,45 hodin v ČERVENÉ třídě v přízemí.

 

 

Oznámení - Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole, Praha 2, Slovenská 27

od 1. 9. 2019

 

Č. j.: Z-OZN 2/2019-20

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27, v souladu s ustanovením §34, §165 odst. 2, písm. b) a §183 odst. 1 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a se zákonem č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

 

na základě posouzení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými

zástupci v termínu zápisu do 3. 5. 2019, jsou přijati od 1.9.2019:

 

  1. k předškolnímu vzdělávání s celodenní docházkou uchazeči, jejichž žádost byla registrována pod číslem:

 

                 pobočka Mateřská škola Slovenská                                                          pobočka Mateřská škola Koperníkova

 

          registrační číslo dítěte         výsledek rozhodnutí                                                                               registrační číslo dítěte         výsledek rozhodnutí

6 / 2019-20

přijat/a

58 / 2019-20

přijat/a

115 / 2019-20

přijat/a

46 / 2019-20

přijat/a

109 / 2019-20

přijat/a

34 / 2019-20

přijat/a

117 / 2019-20

přijat/a

14 / 2019-20

přijat/a

84 / 2019-20

přijat/a

40 / 2019-20

přijat/a

10 / 2019-20

přijat/a

59 / 2019-20

přijat/a

42 / 2019-20

přijat/a

27 / 2019-20

přijat/a

95 / 2019-20

přijat/a

86 / 2019-20

přijat/a

48 / 2019-20

přijat/a

36 / 2019-20

přijat/a

108 / 2019-20

přijat/a

76 / 2019-20

přijat/a

26 / 2019-20

přijat/a

25 / 2019-20

přijat/a

 

 

21 / 2019-20

přijat/a

 

 

32/ 2019-20

přijat/a

 

 

105 / 2019-20

přijat/a

 

 

70 / 2019-20

přijat/a

 

 

73 / 2019-20

přijat/a

 

 

81 / 2019-20

přijat/a

 

 

65 / 2019-20

přijat/a

 

67 / 2019-20

přijat/a

 

92 / 2019-20

přijat/a

61 / 2019-20

přijat/a

66 / 2019-20

přijat/a

24 / 2019-20

přijat/a

74 / 2019-20

přijat/a

72 / 2019-20

přijat/a

43 / 2019-20

přijat/a

30 / 2019-20

přijat/a

 

 

 

  1. k individuálnímu vzdělávání uchazeči, jejichž žádost byla registrována pod číslem:

  

 registrační číslo dítěte       výsledek rozhodnutí

7/ 2019-20

přijat/a

 

 

 

 

 

Správní řízení pozastaveno uchazeči budou vyzváni k doplnění potřebných náležitostí.

  

registrační číslo dítěte                                                                                               registrační číslo dítěte

 

 

 

101 / 2019-20

pozastaveno

113 / 2019-20

pozastaveno

49 / 2019-20

pozastaveno

119 / 2019-20

pozastaveno

 

 

Správní řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí žádosti

 

     registrační číslo dítěte

77 /2019-20

60 / 2019-20

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená. Toto oznámení bylo zveřejněno 21. 5. 2019.

 

Rozhodnutí o přijetí, nebude v písemné podobě doručováno, můžete požádat o jeho vydání (§ 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb. správní řád) nebo jej obdržíte na informativní schůzce dne 20.6.2019.

 

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednou osobně, do čtvrtka 23.5.2019 do 12,00 hodin v mateřské škole Koperníkova 7, po té budou odeslána prostřednictvím České pošty na korespondenční adresu zákonného zástupce uvedenou v žádosti o přijetí.

Zásilka bude určena do vlastních rukou adresáta.

 

 

V Praze 21. 5. 2019

 

                                                                                                                  Bc. Daniela Daňková

                                                                                                                    ředitelka školy