Od pondělí 7.9. žádáme rodiče a doprovázející osoby, po celo dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy, o zakrytí dýchacích cest rouškou. 

 Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v souvislosti s uzavřením provozu mateřské školy od 17.3.2020

Pro kalendářní měsíc, v němž je přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, je výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovena v poměrné výši (vyhl.14/2005 Sb.).

Za měsíc březen 2020 je úplata za předškolní vzdělávání poměrně snížena podle délky omezení provozu.

Výše úplaty je stanovena na 480,- Kč.


Pokud bude dále provoz uzavřen po celé měsíční období, výše úplaty je stanovena ve výši 0,-Kč.

Po otevření provozu bude stanovena výše úplaty v poměrné výši pro aktuální měsíc k datu otevření provozu školy.

Vyúčtování plateb bude provedeno k 31.7.2020