Provoz školy se znovu otevírá v pondělí 25.5.

Pouze pro přihlášené děti a v omezeném režimu.

Informace byly zaslány všem na uvedený kontaktní email.

 


 

Informační schůzka pro rodiče

 

Bude poslední týden v srpnu, termín zatím není stanoven, informace budou vyvěšeny na www.msslovenska.cz

 

Oznámení - Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole, Praha 2, Slovenská 27

od 1. 9. 2020

 

Č. j.: Z-OZN 1/2020-21

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27, v souladu s ustanovením §34, §165 odst. 2, písm. b) a §183 odst. 1 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a se zákonem č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

 

na základě posouzení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými

zástupci v termínu zápisu do 11. 5. 2020, jsou přijati nebo po doložení náležitostí budou přijati od 1.9.2020:

 

  1. k předškolnímu vzdělávání s celodenní docházkou uchazeči, jejichž žádost byla registrována pod číslem:

 

pobočka Mateřská škola Slovenská                   pobočka Mateřská škola Koperníkova

 

     registrační číslo dítěte         výsledek rozhodnutí                                             registrační číslo dítěte         výsledek rozhodnutí

79 /2020-21

pozastaveno

39/2020-21

přijat/a

19 /2020-21

přijat/a

114 /2020-21

pozastaveno

33 /2020-21

přijat/a

40 /2020-21

pozastaveno

113 /2020-21

pozastaveno

68 /2020-21

přijat/a

98 /2020-21

přijat/a

89 /2020-21

pozastaveno

43 /2020-21

přijat/a

51 /2020-21

přijat/a

88 /2020-21

přijat/a

9 /2020-21

přijat/a

94 /2020-21

pozastaveno

41 /2020-21

přijat/a

2 /2020-21

pozastaveno

54 /2020-21

pozastaveno

61 /2020-21

přijat/a

17 /2020-21

přijat/a

53 /2020-21

přijat/a

93 /2020-21

pozastaveno

95 /2020-21

pozastaveno

 

21 /2020-21

přijat/a

111 /2020-21

pozastaveno

 

8 /2020-21

přijat/a

96 /2020-21

pozastaveno

 

22 /2020-21

 pozastaveno 

80 /2020-21

pozastaveno

 

25 /2020-21

přijat/a

117 /2020-21

pozastaveno

 

42 /202-21

pozastaveno

66 /2020-21

pozastaveno

 

60 /2020-21

pozastaveno

 

 

92 /2020-21

pozastaveno

 

 

112 /2020-21

pozastaveno

 

 

1 /2020-21

pozastaveno

 

 

115 /2020-21

pozastaveno

 

 

28 /2020-21

přijat/a

 

 

34 /2020-21

pozastaveno

30 /2020-21

přijat/a

103 /2020-21

pozastaveno

91 /2020-21

pozastaveno

107 /2020-21

pozastaveno

71 /2020-21

přijat/a

 

 

 

Správní řízení pozastaveno uchazeči budou vyzváni k doplnění potřebných náležitostí.

  

K žádostem u nichž bylo správní řízení pozastaveno, je nutné doložit originály tiskopisů a lékařského potvrzení. Po doložení bude potvrzeno rozhodnutí o přijetí.

 

 

Správní řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí žádosti

31 /2020-21

zpětvzetí

 

 

 

 

 

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená. Toto oznámení bylo zveřejněno 21. 5. 2020.

 

Rozhodnutí o přijetí, nebude v písemné podobě doručováno, můžete požádat o jeho vydání (§ 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb. správní řád).

 

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout osobně v mateřské škole Koperníkova 7,

v pondělí 25.5.2020 , 9-16 hodin,

v úterý    26.5., od 9 – 15 hodin,

ve středu 27.5., od 9-15 hodin .

 

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána prostřednictvím České pošty na korespondenční adresu zákonného zástupce uvedenou v žádosti o přijetí.

Zásilka bude určena do vlastních rukou adresáta.

 

Ve stejných časech dokládejte originály dokladů a můžete si vyzvednout rozhodnutí o přijetí.

 

 

 

 

V Praze 21. 5. 2020

 

                                                                                                                  Bc. Daniela Daňková

                                                                                                                    ředitelka školy