Na mateřské školy uzavřené  1. 3. 2021 na základě krizového opatření plošně vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Mateřská škola zajistí distanční vzdělávání pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. poslední rok před nástupem povinné školní docházky.

Vzdělávání bude probíhat prostřednictvím e mailové komunikace na Vámi uvedené kontaktní adresy, zadáním úkolů na týdenní období. Účast na distanční výuce je povinná, žádáme o zaslání zpětné vazby podle pokynů pedagogů. Pro ostatní děti, které ještě nemají povinné předškolní vzdělávání, bude vzdělávací nabídka připravena také a zaslána na uvedené e mailové adresy. Pokud nemáte možnost tisku, vyzvedněte si materiály v pobočce Koperníkova každé úterý a středu od 9-14 hodin, v pobočce Slovenská po dohodě prostřednictvím e mailu pro omluvy.

Těšíme se na ukázky splněných úkolů. Odesílejte je na emaily určené pro omluvy.